Hvad er klimauddannelsen?

Som et led i klimaindsatsen i Helsingør Kommune, blev der i foråret 2012 og 2013 klimauddannet håndværkere fra Helsingør Kommune. Klimauddannelsen er en tværfaglig uddannelse, hvor håndværkerne kommer rundt om både bæredygtig energioptimering, bygningsreglementet, tværfagligt samarbejde og byggeprocessens effektivisering. Uddannelsen blev tilbudt af Helsingør Kommune og Erhvervsskolen Nordsjælland i fællesskab. Uddannelsen styrker håndværkerne i arbejdet med praksisorienterede klimaløsninger og energioptimering af boliger.

http://www.helsingor.dk/media/6365856/fremtidensferiehus_gribskovhelsingoer_kommune_lowress.pdf

 

Indehaveren af dette certifikat har modtaget 30 timers træning og undervisning i klimarenovering under vejledning og supervision af instruktør fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, Teknologisk Institut, SBI, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Center for Bygningsbevaring i Rådvad, Helsingør Kommune, PKE Consult og Erhvervsskolen Nordsjælland.

Indehaveren har ved afslutningen af uddannelsen demonstreret kompetence i klimarenovering og Gørn Vækst, som vedrører:

Klima og forretningsudvikling
Energibesparelser og klimaeffekt
Nænsom renoveringFinansiering
Markedsføring
Netværkssamarbejde og organisering

Klimauddannelsen af Håndværksvirksomheder er et led i Helsingørs Kommunes Klimaindsats, til gavn for såvel virksomhedernes og borgernes økonomi som Helsingør Kommunes Klimaregnskab.

http://docplayer.dk/12607472-Projektrapport-groen-klimarenovering-og-kreativ-vaekst-projekt-i-helsingoer-kommune-version-9-september-2013.html